Đường dây xanh lá cây

Điểm dừng xanh trong suốt Chương trình giảng dạy

Thứ sáu

Triển lãm

Thực tập sinh

Chìa khóa

Chuyến đi

Dịch vụ

Class

Thứ bảy

Thứ tám

Thứ chín

Thứ mười

Thứ mười một

Thứ mười hai

building a path.jpg
students and volunteer.jpg
IMG_0793.jpg
unnamed_edited_edited.jpg
Byron Alvarez_edited.jpg
rocks.jpg
Fam.JPG

Đặt chỗ Hale
Trung tâm thiên nhiên Boston
Đảo OB
Ngày phục vụ táo xanh
Tuần dự án

Trung tâm thiên nhiên Boston
(Sinh thái đô thị)
Đảo OB
Ngày phục vụ táo xanh
Tuần dự án

Trung tâm thiên nhiên Boston
(Sinh thái đô thị)
Đảo OB
Ngày phục vụ táo xanh
Tuần dự án

Khoa học môi trường
Lớp CTE
Dịch vụ cộng đồng
Triển lãm Chữ thập xanh
Tuần dự án

Lớp CTE
Dịch vụ cộng đồng
Triển lãm Chữ thập xanh
Tuần dự án

Chương trình CTE
Đánh giá cơ sở
Dịch vụ cộng đồng
Triển lãm Chữ thập xanh
Kỹ thuật xanh
Tuần dự án

Chương trình CTE (SY 2021)
Thực tập cao cấp
Dịch vụ cộng đồng
Green Cross-Curricular
Triển lãm
Kỹ thuật xanh
Vật lý xanh
Tuần dự án

EXPOSURE

ENGAGEMENT

EXPERIENCE

BẢNG CHÚ GIẢI

CTE Career Technical Education (CTE) cung cấp cho sinh viên ở mọi lứa tuổi các kỹ năng học tập và kỹ thuật, kiến ​​thức và đào tạo cần thiết để thành công trong sự nghiệp trong tương lai và trở thành người học suốt đời. BGA đã được trao chứng nhận CTE về Khoa học Môi trường.

Ngày phục vụ Học sinh tham gia vào dịch vụ cộng đồng trong suốt sự nghiệp của họ. Hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng mang lại cho sinh viên nhiều điểm gia nhập vào các tổ chức dịch vụ và con đường sự nghiệp tiềm năng phù hợp với sở thích của họ.

Tuần dự án Tuần dự án (các tuần khác nhau cho sinh viên HS và MS) đưa sinh viên ra khỏi tòa nhà để khám phá các cơ hội trải nghiệm, dựa trên dự án và công việc giúp họ có nhiều cơ hội và phương pháp học tập trong khi hỗ trợ phát triển và thực hành siêu nhận thức và Kỹ năng thế kỷ 21.

Triển lãm xuyên suốt Các học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 đều được yêu cầu làm việc trong các dự án xuyên qua các khu vực nội dung và tập hợp nghiên cứu của họ trong một triển lãm ngoại khóa. Sinh viên trau dồi kỹ năng nghiên cứu, viết và nói trước công chúng vì tất cả đều là những thành phần quan trọng của một triển lãm thành công.

Thực tập Người cao niên học kỳ bốn thay thế công việc của họ ở trường bằng thực tập, học các kỹ năng dựa trên công việc có giá trị, kiểm tra lựa chọn nghề nghiệp tiềm năng và đạt được các kỹ năng mềm thực tế như quản lý thời gian, giải quyết xung đột, hợp tác và trách nhiệm.