Chương trình giáo dục công nghệ nghề nghiệp (CTE) về khoa học môi trường

BGA tự hào cung cấp chương trình Giáo dục Kỹ thuật & Hướng nghiệp (CTE) Chương 74 về Khoa học Môi trường, dành cho học sinh lớp 9-12. Dành cho những người quan tâm đến sự nghiệp trong ngành khoa học môi trường, sinh viên trong chương trình thú vị này tham gia các khóa học chuyên sâu, trải nghiệm các chuyến đi và dự án đặc biệt và tham gia các khóa học ghi danh kép tại BGA thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với Quincy College. Sinh viên được hợp tác với các nhà lãnh đạo trong ngành để thực tập và khám phá các khả năng nghề nghiệp trong lĩnh vực quan trọng và đang phát triển này. Sau khi hoàn thành chương trình, họ cũng sẽ nhận được các chứng chỉ có giá trị trong toàn ngành có thể mở ra cơ hội việc làm. BGA là trường duy nhất ở Boston cung cấp chương trình này và chúng tôi rất vui mừng mang đến cơ hội tuyệt vời này cho các sinh viên của chúng tôi.


Chương trình này chuẩn bị cho sinh viên học đại học và / hoặc nghề nghiệp và dành cho bất kỳ sinh viên nào đăng ký tại BGA. Học sinh đăng ký vào lớp 9 vào đoàn hệ mới hàng năm có không gian cho tối đa 20 học sinh. Nếu các điểm mở ra trong những năm sau đó, có một quá trình tham gia đoàn hệ tại thời điểm đó. Một ứng dụng đặc biệt là cần thiết. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem lại hai tài liệu dưới đây:

 

Chính sách tuyển sinh của CTE Chương 74

Ứng dụng CTE Chương 74

 

Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với Chamberlain Segrest, Giám đốc Chương trình Xanh của BGA, hoặc Chris Donnelly, giáo viên trong chương trình CTE.

Inside FF.jpeg

CTE teacher Chris Donnelly plants microgreens in the school's new freight farm.

Laura, Bob, Chang,Love,William and.jpg

Xem video ngắn về lễ kỷ niệm Giải thưởng Dải băng xanh của chúng tôi, được quay bởi Mạng lưới khu dân cư Boston.

Dưới đây là video các sinh viên của chúng tôi chụp ảnh nhiệt của Ngôi nhà cũ của Boston để chuẩn bị cho việc cải tạo Xanh, lịch sử.