Câu lạc bộ sinh viên và hoạt động

Học viện xanh Boston hỗ trợ nhiều hoạt động cho học sinh, cả trong và sau giờ học. Dưới đây là một số cơ hội chúng tôi cung cấp cho sinh viên:

 

Câu lạc bộ nghệ thuật - Cơ hội nghệ thuật thị giác sau giờ học

Big Brothers Big Sisters - cố vấn cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

BPS City League Sports hợp tác với Trường trung học Brighton - Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng chày, Bóng mềm, Bóng đá

Hội đồng tư vấn sinh viên Boston

Bóng rổ nam - Varsity, JV và Intramural

Nhóm tranh luận - BGA tham gia Liên đoàn tranh luận Boston, một trong những học viện lớn nhất

các cuộc thi trong thành phố Boston.

Bóng rổ nữ - Varsity, JV, và Intramural

GLAM & Girls in Action - Nhóm lãnh đạo nữ

GSA - Liên minh đồng tính

Câu lạc bộ bài tập về nhà - Hỗ trợ học tập sau giờ học

Cuộc phiêu lưu học tập dịch vụ quốc tế - Dịch vụ cộng đồng lên đến đỉnh cao trong một quốc tế

chuyến đi trong tuần dự án

THÊM & Chàng trai trẻ có kế hoạch - Nhóm lãnh đạo nam

Câu lạc bộ ngoài trời - Dự án dịch vụ và các chuyến đi qua đêm

Hội đồng công nghiệp tư nhân - Thực tập và hỗ trợ việc làm

Học viện điền kinh - Hỗ trợ học tập và thể thao nội bộ

Chính phủ sinh viên

Giới hạn đi lên (Đại học Boston)

Writing Lab - gia sư để hỗ trợ học sinh viết sau giờ học

 

...và nhiều thứ khác nữa!

Local After School Program Options

Nhiệm vụ của chúng ta

Học viện Boston Green chào đón các sinh viên đa dạng về mọi khả năng, giáo dục và trao quyền cho họ thành công trong đại học và nghề nghiệp, và chuẩn bị cho họ dẫn đầu trong sự bền vững của cộng đồng và thế giới của chúng ta.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (phone)
617 635-9858 (fax)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Giải thưởng Green Ribbon School quốc gia của BGA từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cho các hoạt động bền vững và xanh toàn trường của chúng tôi.

Học viện Boston Green không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản sắc giới tính, dân tộc, khuynh hướng tình dục, khuyết tật về thể chất, tuổi, tổ tiên, hoạt động thể thao, nhu cầu đặc biệt, thành thạo tiếng Anh ngôn ngữ, hoặc thành tích học tập trước.