Ngày mở nhà

Kiểm tra lại vào tháng 9 năm 2019 để biết danh sách các ngày Open House trong năm học 2020 để xét tuyển vào tháng 9 năm 2022.