Sự khác biệt màu xanh lá cây

Thông qua kinh nghiệm học tập ngoài trời, các dự án liên ngành trong thế giới thực và cơ hội lãnh đạo đa dạng, BGA trao quyền cho sinh viên của chúng tôi để tạo ra một thế giới công bằng và bền vững hơn.

Triển lãm liên ngành xanh
Chúng tôi thách thức học sinh trung học của chúng tôi vật lộn với các vấn đề quan trọng về môi trường, xã hội và kinh tế trong khi trao quyền cho họ để tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của chính họ và hơn thế nữa. Mỗi cấp lớp đào sâu vào một vấn đề bền vững thông qua các kinh nghiệm học tập trong thế giới thực (các chuyến đi thực địa, thu thập dữ liệu, phỏng vấn, nghiên cứu) và trình bày những phát hiện và giải pháp của họ tại triển lãm cuối năm. Xem video của chúng tôi!

Sự nghiệp khoa học môi trường và
Con đường giáo dục kỹ thuật

Học viện Xanh Boston là trường trung học duy nhất trong Trường Công lập Boston cung cấp chương trình chuyển tiếp nghề nghiệp Khoa học & Công nghệ Môi trường. Học sinh hoàn thành con đường này được chuẩn bị để tiếp tục học đại học hoặc tham gia lực lượng lao động trong nhiều lĩnh vực môi trường như chuyên gia chất lượng nước, nhà khoa học và kỹ sư môi trường, quan chức cộng đồng và nhà nước và các tổ chức môi trường khác để điều tra các vấn đề môi trường trong thế giới thực. . Sinh viên tốt nghiệp chương trình con đường Khoa học Môi trường được chứng nhận về Sơ cứu và CPR, chứng nhận an toàn chung trong ngành OSHA 10 giờ và Hoạt động xử lý chất thải nguy hại 40 giờ của OSHA. Học sinh cũng được đào tạo về công nghệ xử lý nước thải và nước uống, và chuẩn bị tham gia kỳ thi Người vận hành nhà máy xử lý nước thải thành phố Massachusetts cấp II và Kỳ thi xử lý nước uống cấp I của Massachusetts do Tiểu bang Massachusetts quản lý. Chương trình lên đến đỉnh điểm trong một kỳ thực tập 6 tuần với một tổ chức hoặc công ty môi trường mà họ lựa chọn. Kiểm tra danh sách khóa học ở đây.

Senior Internships: During Term 4, all seniors complete a 6-week, full-time internship in a sustainability field of their choice. 

Nhiệm vụ của chúng ta

Học viện Boston Green chào đón các sinh viên đa dạng về mọi khả năng, giáo dục và trao quyền cho họ thành công trong đại học và nghề nghiệp, và chuẩn bị cho họ dẫn đầu trong sự bền vững của cộng đồng và thế giới của chúng ta.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (phone)
617 635-9858 (fax)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Giải thưởng Green Ribbon School quốc gia của BGA từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cho các hoạt động bền vững và xanh toàn trường của chúng tôi.

Học viện Boston Green không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản sắc giới tính, dân tộc, khuynh hướng tình dục, khuyết tật về thể chất, tuổi, tổ tiên, hoạt động thể thao, nhu cầu đặc biệt, thành thạo tiếng Anh ngôn ngữ, hoặc thành tích học tập trước.