Dành cho gia đình

Liên kết cho gia đình

Gia đình của chúng tôi là một phần quan trọng của cộng đồng BGA và chúng tôi luôn tìm kiếm cơ hội để ăn mừng cùng nhau. Các tài nguyên trên trang web này sẽ giúp bạn hỗ trợ tiến bộ về học tập, xã hội và cảm xúc của con bạn và cung cấp các cơ hội bổ sung để bạn tham gia. Ngoài các liên kết được cung cấp trên trang này, bạn có thể tìm thấy Sổ tay Sinh viên, thông tin về Giao thông vận tải, Quy tắc ứng xử BPS và thông tin về quy định trang phục và đồng phục của trường trung học. Và cuối cùng, đừng quên đăng ký thư điện tử hàng tháng của chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu f "Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi ở cuối trang.