Quy định trang phục

Tất cả học sinh Trung học được yêu cầu mặc đồng phục mỗi ngày. Chính sách đồng phục của chúng tôi giúp xây dựng một đội ngũ gắn kết, thống nhất và nhằm giảm căng thẳng cho học sinh và gia đình khi quyết định trang phục nào phù hợp cho trường học. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ mặc quần áo vào những ngày mà học sinh có thể thể hiện bản thân một cách tự do và phù hợp. Vui lòng xem trang 17 của Sổ tay Sinh viên và Gia đình để biết thêm thông tin cụ thể về quy định trang phục của BGA.

Liên kết với nhà cung cấp đồng phục học sinh

Liên kết với nhà cung cấp đồng phục học sinh