Cao đẳng và nghề nghiệp

Khám phá các liên kết này để tìm hiểu thêm về các trường đại học sinh viên tốt nghiệp BGA tham dự; tài nguyên cho học sinh, phụ huynh và người giám hộ, và nhân viên Cao đẳng và Hướng nghiệp của chúng tôi.

College and career newsletter.jpeg

Nhiệm vụ của trường Cao đẳng và Hướng nghiệp:

Để đảm bảo rằng tất cả các sinh viên được chuẩn bị để theo đuổi các mục tiêu sau trung học cá nhân của họ là theo học đại học hoặc bắt đầu một con đường sự nghiệp cụ thể.

Chúng tôi chuẩn bị cho tất cả sinh viên nộp đơn vào các trường đại học và các chương trình nghề nghiệp trên toàn quốc thông qua hỗ trợ tìm hiểu nghề nghiệp, các ứng dụng hỗ trợ tài chính và đại học, và phát triển trí tuệ xã hội / cảm xúc và kỹ năng mềm.

Nhân viên đại học và nghề nghiệp của chúng tôi hướng dẫn sinh viên trong suốt quá trình nộp đơn đại học, bao gồm tuyển chọn đại học, kỳ thi tuyển sinh, các loại hạt và bu lông của các ứng dụng, và hỗ trợ tài chính. Chúng tôi làm việc để tạo cơ hội cho học sinh của chúng tôi ở cả Trung học cơ sở và Trung học tham gia vào các hoạt động khuyến khích họ thấy rằng thành công trong học tập và các lựa chọn trong tương lai của họ song hành với nhau, đạt đến sự hỗ trợ tích cực với học sinh cuối cấp và đàn em. Chúng tôi thích công việc tìm hiểu các học sinh của mình và xác định các cơ hội sau trung học phù hợp với sở thích, tài năng và niềm đam mê của họ.