Con đường khoa học nghề nghiệp và giáo dục kỹ thuật
Laura, Bob, Chang,Love,William and.jpg
Scavenger hunt (1).jpg

Sự nghiệp khoa học môi trường và
Con đường giáo dục kỹ thuật

Học viện Xanh Boston là trường trung học duy nhất trong Trường Công lập Boston cung cấp chương trình chuyển tiếp nghề nghiệp Khoa học & Công nghệ Môi trường. Học sinh hoàn thành con đường này được chuẩn bị để tiếp tục học đại học hoặc tham gia lực lượng lao động trong nhiều lĩnh vực môi trường như chuyên gia chất lượng nước, nhà khoa học và kỹ sư môi trường, quan chức cộng đồng và nhà nước và các tổ chức môi trường khác để điều tra các vấn đề môi trường trong thế giới thực. . Sinh viên tốt nghiệp chương trình con đường Khoa học Môi trường được chứng nhận về Sơ cứu và CPR, chứng nhận an toàn chung trong ngành OSHA 10 giờ và Hoạt động xử lý chất thải nguy hại 40 giờ của OSHA. Học sinh cũng được đào tạo về công nghệ xử lý nước thải và nước uống, và chuẩn bị tham gia kỳ thi Người vận hành nhà máy xử lý nước thải thành phố Massachusetts cấp II và Kỳ thi xử lý nước uống cấp I của Massachusetts do Tiểu bang Massachusetts quản lý. Chương trình lên đến đỉnh điểm trong một kỳ thực tập 6 tuần với một tổ chức hoặc công ty môi trường mà họ lựa chọn. Kiểm tra danh sách khóa học ở đây.

Xem video ngắn về lễ kỷ niệm Giải thưởng Dải băng xanh của chúng tôi, được quay bởi Mạng lưới khu dân cư Boston.

Dưới đây là video các sinh viên của chúng tôi chụp ảnh nhiệt o Nhà cũ của Boston đang chuẩn bị

cho lịch sử, cải tạo xanh.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với Chamberlain Segrest , Giám đốc Chương trình Xanh của BGA hoặc Chris Donnelly , giáo viên trong chương trình CTE.

Chương trình này chuẩn bị cho sinh viên học đại học và / hoặc nghề nghiệp và dành cho bất kỳ sinh viên nào đăng ký tại BGA. Hàng năm, học sinh nộp đơn vào lớp 9 có thể đăng ký một đoàn hệ 4 năm mới. Nếu các điểm mở ra trong những năm sau đó, có một quá trình tham gia đoàn hệ tại thời điểm đó. Danh sách khóa học và ứng dụng có sẵn thông qua các liên kết sau:

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Kiểm tra danh sách khóa học ở đây .

Tìm ứng dụng cho CTE tại đây.

Ứng dụng bằng tiếng Tây Ban Nha

Ứng dụng bằng tiếng việt

Ứng dụng bằng tiếng Pháp