Đăng nhập Aspen và Jupiter

ASPEN là hệ thống thông tin chính thức của trường. Bạn có thể theo dõi hồ sơ điểm danh của học sinh, xem báo cáo tiến độ và thẻ báo cáo và xem bất kỳ giới thiệu hành vi nào. BGA sử dụng thông tin này để liên lạc với phụ huynh / người giám hộ. Vui lòng kiểm tra để xem tất cả các thông tin được cập nhật. Để tìm hiểu cách truy cập ASPEN, nhấp vào cổng bên dưới.

Jupiter là cuốn sách cấp trực tuyến của BGA. Giáo viên giữ bài tập hàng ngày và điểm ở đây. Hệ thống này cũng có thể được sử dụng cho các bài tập kỹ thuật số / trực tuyến. Để xem lớp học cập nhật của học sinh, hãy sử dụng hệ thống này. Để truy cập Sao Mộc, nhấp vào nút cổng thông tin bên dưới.

 

Học sinh và phụ huynh có thể đăng nhập bất cứ lúc nào để kiểm tra điểm và bài tập về nhà. Mọi người đều có mật khẩu riêng, vì vậy không ai khác có thể nhìn thấy điểm của họ và họ chỉ cần một lần đăng nhập để kiểm tra tất cả các lớp. Điều này bao gồm điểm trên tất cả các bài tập, thẻ báo cáo, tham dự, nhận xét cá nhân và tin nhắn. Tất cả dữ liệu được cập nhật liên tục, vì vậy giáo viên không cần phải làm gì thêm để đăng hoặc tải lên các lớp. Đây là tùy chọn, vì vậy bạn có thể lấy một số hoặc tất cả thông tin ngoại tuyến.

ID đăng nhập

Học sinh và phụ huynh đăng nhập bằng ID sinh viên, hoặc đơn giản là họ có thể sử dụng tên đầy đủ của học sinh. . )


Mật khẩu

Mật khẩu ngẫu nhiên được tạo cho mỗi học sinh mới và phụ huynh / liên hệ. Lần đầu tiên đăng nhập, họ được nhắc chọn mật khẩu của riêng mình và nhập thông tin liên hệ của họ. (Mật khẩu không được đặt lại mỗi năm, vì vậy chúng có thể tiếp tục sử dụng cùng một mật khẩu.)

Nhiệm vụ của chúng ta

Học viện Boston Green chào đón các sinh viên đa dạng về mọi khả năng, giáo dục và trao quyền cho họ thành công trong đại học và nghề nghiệp, và chuẩn bị cho họ dẫn đầu trong sự bền vững của cộng đồng và thế giới của chúng ta.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (phone)
617 635-9858 (fax)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Giải thưởng Green Ribbon School quốc gia của BGA từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cho các hoạt động bền vững và xanh toàn trường của chúng tôi.

Học viện Boston Green không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản sắc giới tính, dân tộc, khuynh hướng tình dục, khuyết tật về thể chất, tuổi, tổ tiên, hoạt động thể thao, nhu cầu đặc biệt, thành thạo tiếng Anh ngôn ngữ, hoặc thành tích học tập trước.