Về chúng tôi

Nhiệm vụ: Học viện Xanh Boston chào đón các sinh viên đa dạng về mọi khả năng, giáo dục và trao quyền cho họ thành công trong đại học và nghề nghiệp, và chuẩn bị cho họ dẫn đầu trong sự bền vững của cộng đồng và thế giới của chúng ta.

Công việc của chúng ta

Công việc của chúng tôi là niềm vui và danh dự của chúng tôi. Tất cả các sinh viên, gia đình, cựu sinh viên và các đối tác của chúng tôi đều tập trung vào tương lai và cung cấp cho mỗi sinh viên BGA cơ hội sẽ mở rộng tâm trí của họ, làm tăng khả năng sáng tạo và mở rộng tầm nhìn của họ. Chúng tôi là một nhóm giáo viên, nhân viên hỗ trợ và tình nguyện viên tận tâm, với đặc quyền lôi cuốn học sinh lớp 6 đến lớp 12 trong tất cả các khả năng trong một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và bổ ích, đầy thách thức và phần thưởng.